Kadra

 

Zatrudnienie ogółem: 192 osoby.

Zatrudnienie w wykonawstwie robót budowlano-montażowych:

  • wykonawstwo – konstrukcji stalowych: 80 osób
  • utrzymanie ruchu elektro – energetyczne: 40 osób
  • utrzymanie ruchu mechaniczne: 72 osób

W szczytowych okresach realizacji produkcji może dojść do koncentracji potencjału wykonawczego w zakresie konstrukcji stalowych do 160 osób.