Kontakt

Zakład Mechaniczny „SIARKOPOL” Sp. z o.o.
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 6

NIP : 867-19-69-241 REGON 831153447 Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000131846
BDO 000122326
Kapitał zakładowy: 4 457 400,00 PLN

Tel/Fax: +48 (015) 855 57 60 (Sekretariat)
e-mail: sekretariat@zmsiarkopol.com.pl

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Kazimierz Tarnawski
Tel. +48 (015) 855 57 60

Główny Księgowy 
Marzanna Ordon
Tel. +48 (015) 855 50 86

Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu i Marketingu
Tel. 883 345 049

Zaopatrzenie
Tel. 604 584 547

Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zaopatrzenia
Tel. +48 (015) 855 40 04

Laboratorium Badawcze Dział Kontroli Jakości
Tel. +48 (015) 855 44 82

Inspektor Ochrony Danych
Tel. 535 278 752
e-mail: iod@zmsiarkopol.com.pl

Logowanie Poczta