Laboratorium

Laboratorium Wytrzymałości i Badań Nieniszczących

Laboratorium posiada świadectwo uznania II stopnia LBU-040/22-16 spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zgodnie z wymaganiami specyfikacji DT-L/95 nadane przez: Urząd Dozoru Technicznego, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego wykonujemy usługi:

  • badania wizualne
  • badania penetracyjne
  • badania magnetyczno-proszkowe
  • badania ultradźwiękowe
  • badania radiograficzne
  • próba udarności metali
  • próba twardości metali
  • próba zginania metali

Laboratorium posiada kwalifikowany i certyfikowany personel badawczy zgodnie z PN-EN ISO 9712; 2012.

Na powyższe badania zgodnie z zakresem uznania wystawiamy sprawozdania i protokoły.