Certyfikaty i uprawnienia

Uprawnienia wydane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego:

Uznanie II stopnia dla Laboratorium Wytrzymałości i Badań Nieniszczących na zgodność z kryteriami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Uznanie kompetencji dotyczy wykonywania badań w zakresie działania dozoru technicznego t.j.

 • badania radiograficzne rentgenowskie
 • badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych
 • badania ultradźwiękowe złączy spawanych
 • badania penetracyjne
 • badania magnetyczno-proszkowe
 • badania szczelności – próba hydrauliczna
 • pomiary grubości grubościomierzem ultradźwiękowym
 • statyczna próba zginania złączy spawanych
 • statyczna próba rozciągania złączy spawanych
 • badania wizualne

Certyfikat systemu jakości Nr 165/SZJ/2017 spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie:

 • produkcji warsztatowej wyrobów metalowych
 • utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych
 • remontów maszyn, urządzeń i budowli
 • przeglądów technicznych pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych
 • wykonawstwa robót inwestycyjnych.

Uprawnienia wydane przez TÜV – Jednostka notyfikowana Nr 2527

Certyfikat zgodności ZKP Nr 25-CPR-1A.040.02 z:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
 • EN 1090-1:2009+A1:2011

 W klasie wykonania EXC4, metoda 1, 3b, 3a.

 Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne do certyfikatu Nr 25-CPR-1A.040.02

 Zgodne z PN-EN ISO 3834-2;2007

 Grupa materiałów podstawowych zgodnie z EN ISO 15608: 1, 2, 3, 7, 8, 10

 Procesy spawania zgodne z EN ISO 4063; 111, 135, 141, 786