Ogłoszenia


 Przetarg nieograniczony-ofertowy

ZAKŁAD MECHANICZNY „Siarkopol” sp. z o.o.
ul. Mechaniczna 6, 39-400 Tarnobrzeg
ogłasza przetarg nieograniczony-ofertowy na sprzedaż:

Lp. Nazwa          Typ Rok prod. Cena wywo ław. netto Wadium    w zł.  
1. Tokarka Uniwersalna TR-90 1963 16 000,00 800 Fotografia
2. Tokarka pociągowa JK-62 1969 4 500,00 250 Fotografia
3. Wytaczarka Pozioma 2A620-I 1974 51 500,00 2600 Fotografia
4. Wiertarko-Frezarka 2622B 1971 17 000,00 850 Fotografia
5. Frezarka pionowa FSS400x1600 1969 5 000,00 250 Fotografia
6. Strugarka  HDe125x3000 1965 45 000,00 2250 Fotografia
7. Szlifierka do otworów SOE-20 1971 6 600,00 350 Fotografia
8. Gładzarka do Cylindr. SZS-200×500 1967 8 000,00 400 Fotografia
9. Grawerka Sempuco FG 220X440 1969 3 000,00 150 Fotografia
10. Ostrzarka do Wierteł NWA 63 1961 2 000,00 100 Fotografia
11. Frezarka Obwiedniowa ZFA 75 1965 10 000,00 500 Fotografia
12. Giętarka do Rur X0T-110 1961 4 200,00 250 Fotografia
13. Nożyce Uniwersalne NU-13 1967 3 000,00 150 Fotografia
14. Agregat Spawal. przewo AS-400-03 2000 35 000,00 1750 Fotografia
15. Szlifierka OND-350 1979     500,00 50 Fotografia
16. Przecinarka Ścierna BSA-5 1974     560,00 50 Fotografia
17. Przecinarka Ścierna RPS-1 1962      560,00 50 Fotografia

Pisemne Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” lub przesłać na adres zakładu oraz wpłacić wadium na konto nr 68 1240 2744 1111 0000 4004 6484 lub w kasie zakładu do dnia 11.10.2019 r. Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi 14.10.2019 r. Wzór oferty i oświadczenie oferenta oraz informacje dotyczące warunków przetargu określa Regulamin zamieszczony w załączniku lub pod tel.519 173 088.
Maszyny i urządzenia będące przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00.

1.Regulamin