Granulatory

Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. oferuje:

 • wykonawstwo rzeczowe instalacji granulacji siarki,
 • dokumentację techniczną,
 • rozruch instalacji,
 • szkolenie załogi,
 • doradztwo techniczne.

Wydajność granulatora

Roczna: 300 000 ton/rok
Dobowa: 1000 ton/dobę
Godzinowa: 42 tony/godzinę

Zalety:

 • zawartość wody: H20 ≤0,5 %
 • instalacja nie jest źródłem emisji niezorganiozowanej pyłów i par siarki
 • emisja pyłów zawieszonych nie jest niższa niż 0,9 kg/h
 • granulat uzyskany metodą bębnową nie powoduje pylenia siarki przy składowaniu siarki, jej przełądunku i transportu, tym samym minimalizuje zagrożenie pożarowe
 • obslugę instalacji siarki o wydajności 300 000 ton/rok stanowi dwóch pracowników na zmianę,
 • łatwość dokonywania rozruchów instalacji.

siarka granulowana