Postępowanie pn. „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w Zakładzie Mechanicznym Siarkopol Sp. z o.o. zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego” – Znak 2/2024/ZM z dnia 2024-06-10

1. WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONE NA WYKONANIE ZADANIA

1_warunki_zamówienia _znak_2_2024_ZM Pobierz

2. Oferta

2-oferta_ na_dostawę_robota_spawalniczego Pobierz