Utrzymanie ruchu

Świadczymy usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych.

Działania w ramach utrzymania ruchu są ukierunkowane na uzyskanie przez maszyny i urządzenia oraz instalacje wymaganej i planowanej ich żywotności.

W zakresie utrzymania ruchu znajdują się:

  • naprawy awaryjne maszyn i urządzeń,
  • wykonywanie czynności prewencyjnych maszyn i urządzeń,
  • przeglądy konserwacyjne UTB,
  • przeglądy instalacji elektrycznych,
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  • badanie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.
  • prace remontowo-budowlane

JAKOŚĆ NA WYSOKIM POZIOME

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani mechanicy, elektrycy 
i automatycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w działach utrzymania ruchu w różnych branżach przemysłu. Gwarantuje to wysoką jakość prowadzonych przez nas prac, fachowe doradztwo w zakresie obsługi maszyn i pełen profesjonalizm.