kontakt

Zakład Mechaniczny „SIARKOPOL”

Sp. z o.o.
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 6

NIP : 867-19-69-241 REGON 831153447 Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000131846 | BDO 000122326
Kapitał zakładowy: 4 457 400,00 PLN

Tel/Fax: +48 (015) 855 57 60 (Sekretariat)
e-mail: sekretariat@zmsiarkopol.com.pl

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Bogusław Kobyłecki

Tel. +48 (015) 855 57 60

Dyrektor Produkcji

Krzysztof Zięba

Tel. 600 325 258

Asystent Prezesa

Tel. 733 990 261

Główny Księgowy

Marzanna Ordon

Tel. +48 (015) 855 50 86

Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu i Marketingu

Tel. 883 345 049

Zaopatrzenie

Tel. 604 584 547

Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zaopatrzenia

Tel. +48 (015) 855 40 04

Laboratorium Badawcze Dział Kontroli Jakości

Tel. +48 (015) 855 44 82

Inspektor Ochrony Danych

Tel. 535 278 752

e-mail: iod@zmsiarkopol.com.pl