UROCZYSTOŚĆ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Tarnobrzeg uczcił 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Grupę Kapitałową „Siarkopol” reprezentowali w tym dniu Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Wiktor Stasiak, Członek Zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Kazimierz Tarnawski oraz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Bogusław Kobyłecki. Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszego Naczelnika Państwa Polskiego, by w ten symboliczny sposób złożyć hołd bohaterom walczącym o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W uroczystości brały udział delegacje jednostek samorządowych, służb, uczelni, szkół, przedsiębiorstw, partii politycznych, środowisk patriotycznych oraz wielu mieszkańców Tarnobrzega, którzy przybyli pod obelisk, aby razem świętować.
Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej, która powstała w 1959 roku przy Kopalni Siarki w Piasecznie i do 2001 roku działała jako Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”, a od 2002 roku jako Miejska Orkiestra.