SZKOLENIE NT. BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY OBSŁUDZE URZĄDZEŃ LASEROWYCH

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń laserowych. Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 kwietnia 2024. W szkoleniu wziął udział pracownik naszej spółki, pełnomocnik zarządu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pan Piotr Smykla. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z informacjami nt. stanu prawnego dotyczącego pracy przy urządzeniach laserowych, charakterystyki promieniowania laserowego, zagrożeń związanych z obsługą urządzeń laserowych, kryteriów oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym na stanowiskach pracy, a także środków technicznych ograniczania tego ryzyka. Szkolenie poza częścią teoretyczną, obejmowało również część praktyczną, w czasie której uczestnicy mieli okazję przeprowadzić przykładową ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska laserowego, wyznaczyć wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji oraz wyznaczyć gęstość optyczną filtrów stosowanych w środkach ochrony oczu.