ROBOTRIP W LUBLINIE

Przedstawiciel naszego zakładu, pracownik Laboratorium Wytrzymałości i Badań Nieniszczących Michał Trzaska, 29 września br. uczestniczył w spotkaniu z cyklu RoboTrip zorganizowanym w Lublinie przez Kuka i RoboPartner. Jest to cykliczna impreza poświęcona tematyce przemysłu 4.0.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwościami robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Mieli okazję zobaczyć, jak takie zadania realizowały inne firmy oraz porozmawiać z inżynierami z firm oferujących nowatorskie pomysły. Ich przedstawiciele przekonywali, jak wiele można zyskać, wdrażając w fabryce zrobotyzowane rozwiązania. Na konkretnych przykładach zaprezentowano korzyści w postaci optymalizacji procesów produkcyjnych, redukcji kosztów, utrzymania wysokiej jakości produktów, poprawy bezpieczeństwa pracowników.
Dodatkowo agenda wydarzenia obejmowała zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji związanych z robotyzacją i automatyzacją produkcji – dotacje, granty i ulgi na robotyzację produkcji.