PRAKTYKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE MECHANICZNYM „SIARKOPOL”

Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. podjął współpracę z Zespołem Szkół nr 3 w Tarnobrzegu w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów technikum spawalnictwa.
Na praktyki skierowano 5 uczniów klas trzecich. Praktyki odbywają się w październiku br. Młodzi adepci sztuki spawalnictwa, po zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, mieli możliwość obserwowania procesu produkcyjnego oraz wykonywania podstawowych czynności w tym zakresie.
Dzięki udziałowi w praktykach młodzi ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą konstrukcyjną, mają okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole z praktyką.
Jest to zatem doskonała forma przygotowania uczniów do pracy zawodowej w rzeczywistych jej warunkach.