KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BUDYNKU ZM

21 września wręczono nagrody dla laureatów konkursu na najlepszy projekt zagospodarowania terenu przy budynku Zakładu Mechanicznego. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu. Ich zadaniem było opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy budynku zakładu. Komisja konkursowa oceniała między innymi rodzaj i rozmieszczenie nasadzeń, dobór kompozycji roślinnych oraz elementów małej infrastruktury, a także pomysłowość projektu technicznego oraz wizualizacji. Jako najlepszą pracę jury wskazało projekt uczennicy klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu Wiktorii Zioło, który nawiązywał do profilu działalności zakładu. Drugie miejsce zajął projekt Aleksandry Krudysz. Trzecie miejsce natomiast ex aequo zajęły prace Gabrieli Mroczek i Ksenii Zabolotnej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!