KONFERENCJA „BEZPIECZNA PRACA W PRZEMYŚLE”

O tym, że bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo ważne nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie istotne jest przestrzeganie zasad w tym zakresie w zakładach takich jak nasz – ukierunkowanych na działalność produkcyjną. Pracownik naszego zakładu, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Piotr Smykla wziął udział w konferencji „Bezpieczna praca w przemyśle” zorganizowanej w Krakowie . Wydarzenie trwało 3 dni – od 4 do 6 października i miało formę prelekcji prowadzonych przez specjalistów z całej Polski w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególna uwaga prelegentów skupiła się na zagadnieniach związanych z pracami na wysokościach oraz w przestrzeniach zamkniętych, pracami szczególnie niebezpiecznymi, w których pracownicy mają kontakt z substancjami chemicznymi.
Wartością dodaną była możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy na co dzień pracują w zakładach produkcyjnych i zajmują się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.