IMPREZA INTEGRACYJNA 2023

Impreza integracyjna 2023 już za nami. Pracownicy, zarząd oraz zaproszeni goście, w doskonałych humorach spędzili popołudnie w tarnobrzeskiej restauracji Anser. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Grupy Kapitałowej Siarkopol oraz instytucji i firm, z którymi nasza spółka na co dzień współpracuje, między innymi Agencji Rozwoju Przemysłu i Urzędu Dozoru Technicznego. W czasie spotkania wręczono nagrody dla pracowników, którzy w szczególny sposób przyczynili się do realizacji zadań spółki.
Spotkanie było doskonałą okazją do integracji zespołu – nie zabrakło wspólnych rozmów, tańców i zabaw. Impreza integracyjna już na stałe wpisała się do kalendarium wydarzeń spółki – kolejna już za rok.