Impreza integracyjna 2022

W dniu 30.09.2022 r. odbyła się coroczna impreza integracyjna dla pracowników Spółki oraz zaproszonych gości. Impreza odbyła się w restauracji „ANSER” w Tarnobrzegu, sąsiadującej z siedzibą Spółki.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Grupy Kapitałowej Siarkopol, reprezentanci licznych instytucji i środowisk biznesu współpracujących ze Spółką, obecni i byli pracownicy Spółki. Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu Spółki, który przywitał przybyłych gości, w syntetyczny sposób przedstawił obecną sytuację firmy, a także opowiedział o jej perspektywach rozwoju. Intencją spotkania było omówienie planów na kolejne lata w kontekście zaangażowania w ten proces pracowników, budowanie relacji wewnątrz zespołu, wzmocnienie  zaufania oraz wzrost motywacji do wspólnego wysiłku w pracy.

W czasie uroczystości odbyło się wręczenie nagród dla pracowników za długoletnią i efektywną pracę na rzecz firmy. Nagrody otrzymali:

  • Cuber Krzysztof
  • Gorycki Mariusz
  • Kozdęba Stanisław
  • Krupka Leszek
  • Paluszewski Krzysztof
  • Pawlica Andrzej
  • Rzucidło Paweł
  • Zbyradowski Marcin
  • Zwolski Jacek

Nie zabrakło licznych gratulacji i życzeń.