CERTYFIKATY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W listopadzie 2022 Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o.  pomyślnie przeszedł audyty ponownej certyfikacji przeprowadzone przez Ośrodek Certyfikacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

W ich wyniku w dniu 20 grudnia 2020 roku spółka uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w Spawalnictwie według normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09, jak również utrzymała certyfikat na zgodność z zakładową kontrolą produkcji zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2 dla klasy konstrukcji do EXC4.

Zakres certyfikatu Zarządzania Jakością w Spawalnictwie obejmuje produkcję konstrukcji metalowych i ich części, produkcję zbiorników, cystern i pojemników metalowych, produkcję maszyn ogólnego przeznaczenia oraz naprawę i konserwacje maszyn.

Natomiast zakres certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością obejmuje w/w obszary oraz dodatkowo obróbkę metali i nakładanie powłok na metale, obróbkę mechaniczną elementów metalowych.