50 JUBILEUSZOWA KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

W dniach 17-19 października 2023 odbyła się w Kołobrzegu 50. Jubileuszowa Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Jest to na największa i najliczniej odwiedzana konferencja z zakresu badań NDT, diagnostyki i kontroli technicznej w kraju i jedną z większych w Europie. Wzięli w niej udział dwaj pracownicy naszego zakładu: Pełnomocnik Zarządu ds. Zapewnienia Systemów Jakości i Kierownik Laboratorium – Rafał Reczek oraz Główny Spawalnik – Marcin Zbyradowski.
Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, zapoznania się z nowościami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.
W ramach konferencji odbyła się wystawa z udziałem około 30 wystawców sprzętu i wyposażenia do badań, reprezentujących producentów krajowych i światowych, a także warsztaty praktycznego podejścia do badań.
Uczestnicy wysłuchali wystąpień znanych i uznanych autorytetów z zakresu tematyki konferencji, które dotyczyły między innymi:

  • badań nieniszczących w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce,
  • metod, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania wykorzystywanego w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki technicznej urządzeń i konstrukcji,
  • szkoleń personelu i certyfikacji w zakresie badań nieniszczących,
  • nowych przepisów i norm dotyczące badań nieniszczących,
  • akredytacji laboratoriów badań nieniszczących.